Strihanie
Malý pes 15 €
Stredný pes 20 €
Veľký pes od 45 €
Trimovanie
Malý pes 15 €
Stredný pes 20 €
Veľký pes  od 40€
Kúpanie +  sušenie
Malý pes 10 €
Stredný pes 15 €
Veľký pes od 25 €
Strihanie nechtov 2 €
Ošetrenie vankúšikov 2 €
Čistenie uší 2 €
Čistenie očí 2 €
Zábaly a reštaurovanie srsti dohodou
Pri kúpaní a strihaní je služba strihania nechtov v cene
Príplatky
Za agresívneho psa sa pripláca  50%
Zanedbaná srsť
Malý pes od 5 €
Stredný pes od 7 €
Ceny sú iba orientačné podľa stavu srsti!