Strihanie
Malý pes 15 €
Stredný pes 18 €
Veľký pes 28 €
Nadštandardne veľké plemená 45 €
Trimovanie
Malý pes 10 €
Stredný pes 15 €
Veľký pes 25 €
Nadštandardne veľké plemená 45 €
Kúpanie +  sušenie
Malý pes 8 €
Stredný pes 15 €
Veľký pes 20 €
Relaxačný kúpel
Malý pes 18 €
Stredný pes 27 €
Veľký pes 35 €
Bahenná terapia
Malý pes 26 €
Stredný pes 36 €
Veľký pes 46 €
Nadštandardne veľké plemená 60 €
Rozčesávanie 7 €/hodina
Odblšenie 6 €
Údržba nechtov a chodidlových vankúšikov 5 €
Strihanie nechtov 2 €
Nadmerná agresivita +50% k cene
Znečistenie priestorov 10 €
A K C I A !!!
Kompletná údržba (kúpanie, strihanie, česanie, strihanie pazúrikov)
Malý pes 20 €
Stredný pes 25 €