Základné údaje o poskytovaných službách v salóne

STAROSTLIVOSŤ O SRSŤ:  zákazníkom /psom/ bude poskytovaná starostlivosť o srsť, a to : 

  • Česanie – hrebeňmi určenými na česanie zvieracej srsti
  • Rozčesávanie – hrebeňmi  a nástrojmi určenými na česanie zvieracej srsti
  • Strihanie – strojčekmi určenými na strihanie zvieracej srsti
  • Kúpanie – vo vani určenej pre zvieratá, s kozmetikou určenou pre zvieratá
  • Strihanie pazúrikov – kliešťami určenými na strihanie psích pazúrikov
 

– všetky nástroje po každom použití dezinfikujeme a na konci dňa sterilizujeme

– po každej úprave je pracovný stôl ako aj jeho okolie pozametané a vyčistené dezifekčným prostriedkom

 každý deň je salón riadne poupratovaný a tiež vydenzifikovaný prípravkom Aiatín, Savo, Chloramin, pracovný stôl, aj celá plocha salóna

 každého psíka upravujeme samostatnými nástrojmi – strojčeky, hrebene, peany, nožnice – je samozrejmosťou, že máme niekoľko typov strojčekov  a nožníc , pričom úpravu psíkov počas jedného dňa nevykonávame len jedným strojčekom alebo nožnicami !!!

Pracovná doba :

pondelok – piatok podľa objednávok. Dohodnutý čas objednávky je potrebné dodržať, v prípade meškania viac ako 15 min bez oznámenia, je možné, že Vášho psíka nebudeme môcť upraviť, alebo  Vám bude účtovaný príplatok.
Pri návšteve strihacieho salónu je majiteľ povinný preukázať, že pes je riadne a pravidelne očkovaný, pokiaľ nemá na obojku pripnutú známku platnú na aktuálny rok.

Taktiež je majiteľ povinný oboznámiť so všetkými zdravotnými problémami a povahovými vlastnosťami psíka a pri kožných problémoch je povinný doniesť potvrdenie od veterinára, že choroba nie je prenosná.

Samozrejmosťou je aj upozornenie na prípadnú agresivitu psa a pri obzvlášť agresívnych jedincoch je potrebné po konzultácií s veterinárom podať sedatíva. V salóne sa tieto služby v žiadnom prípade neprevádzajú.

Počas úpravy je možné aby majiteľ ostal pri psíkovi a pri veľkých a agresívnych plemenách je prítomnosť majiteľa nutná.

Je samozrejmosťou, že majiteľ nedovolí svojmu psíkovi ocikávať okolie prevádzky a taktiež aj priestory salónu a po svojom psíkovi odstráni exkrementy v okolí prevádzky.

Prosím o dochvíľnosť pri preberaní psíka po úprave.

Prevádzkový poriadok je platný od 14.10.2013